Kinnisvaramaakler pakub lisaväärtust

Kinnisvaramaaklereid on meedias kiidetud, laidetud, tümitatud kui ka ülistatud. Eesti turul tegutsevad väga erineva suunitlusega ja olemusega kinnisvaramaaklerid. On häid, on halbu, on efektiivseid, on uimaseid, on positiivseid, on üleolevaid, on ükskõikseid, on hüperaktiivseid, on pühendunuid jne. Nimekirja erinevatest kinnisvaramaakleri omadustest võikski kirja panema jääda. Kuid kuidas siis ikkagi teada, kes on hea ja kes mitte, kes sobib just sulle ning vastab ka ootustele?

Lisaks sellele, et kinnisvaramaakler väidab ennast olema parima, tublima ja odavaima, peaks ta pakkuma erinevaid lisaväärtusi ja esindama sind võtmes, mida sa võibolla ei teadnudki:

1. Maakler peab olema realistlikult positiivne. Mis see siis tähendab? Pahatihti teevad müüjad selle vea, et valivad maakleri, kes pakub neile kõige kõrgema müügihinna. See on aga täiesti vale lähenemine, kuna kõvasti üle turuhinna paisutatud müüginumber võib hoopistükis ostjad eemale peletada, tunduda lausa halenaljakas teiste samaväärsete kuid kõvasti soodsamate pakkumistega võrreldes ning lõppude lõpuks peale pikka mõtetut müügiperioodi langetate ikkagi hinda. Siis aga võite leida ennast hoopis teisest situatsioonist, kus kinnisvaraturg on langenud ning reaalne turuhind on vajunud veelgi madalamale. Hea maakleri ülesandeks on välja selgitada realistlik turuhind, seda suutma ka sulle lahti mõtestada ning ka loomulikult tõestada. Alles seejärel tuleb mängu maakleri vahendusprotsent, mille mõtestan lahti järgmises punktis. Kinnisvaramaakler peab oskama leida kuldse keskmise realistliku müügihinna ja kliendi ootuste vahel, leidma kompromisse ning olema positiivselt meelestatud. Hea maakler teab oma tugevusi ning oskab hinnata oma võimeid jõudmaks tehinguni, ta suudab koostada efektiivse tegevuskava objekti müümiseks ja turundamiseks. Kokkuvõtlikult võib öelda, et hea maakler suudab obejekti müügihinda hoida realistlikuna, kuid samas oma pädevusega kergitada seda võimalikult kõrgele, et saavutada kliendile maksimaalset kasumit.

2. Maakler peab küsima motiveerivat vahendustasu. Siinkohal võiks mainida, et tegemist on vist küll kõige rohkem boleemikat ja intriige põhjustava küsimusega maakleri valikul. Millegipärast on kliendi esmane küsimus maakleri valikul: “Mitu protsenti te võtate?” Arusaadavalt mõtleb müüja automaatselt, et mida suurem on protsent, seda väiksem summa temale müügist kätte jääb. Õige? Ei, see on vale väide, kuna kinnisvaramaakler, kes vähegi seda tiitlit väärib, teeb ka reaalselt pingutusi, kulutusi nii aja kui ka raha näol. Mida motiveeritum on kinnisvaramaakler, seda tõenäolisemalt ja kiiremini ta teie kinnisvara ka müüdud saab, seda paremat hinda ta teile suudab välja pakkuda, seda väiksem on teie enda aja- ja närvikulu ning seda kiiremini saate oma vara realiseeritud. Esimeses punktis sai räägitud realistliku kuid samas positiivse hinna kujundamisest. Hea maakler kujundab teile realistliku hinna ning liidab võimalusel juurde sellele motiveeriva vahendustasu, mis omakorda kujundab lõpliku müügihinna. Nagu näete, on antud juhul kinnisvaramaakler huvitatud kiiresti ja efektiivselt objektiga tegelema ning tehingusse minema esimesel võimalusel. Samas sina kui müüja saad tehingu toimumisel ikkagi kätte algselt kokkulepitud realistliku müügihinna. Seega mõelge väga sügavalt, kui keegi soovib sinu kinnisvara müüa väga madala vahendustasuga, lubades seejuures kokku pudrumägesid. Kui mõtled kinnisvarast kui oma kõige kallimast ja hinnalisemast materiaalsest väärtusest, siis kas usaldaksid selle kõige odavama teenusepakkuja kätte? Samuti nagu sa ei paranda oma hambaid kõige odavama hambaarsti juures, vaid ikka seal, kus tulemus on kõige parem.

3. Maakler peab sõlmima esinduslepingu. Taaskord tuleme tagasi eelmises punktis käsitletud mõtte juurde. Selleks, et toimuks efektiivne müük, peab kinnisvaramaakler olema motiveeritud. Nüüd vaatame situatsiooni, mis minu hämminguks siiski Eesti kinnisvaraturul vohab, et omanikud üritavad müüa oma kinnisvara kasutades mitmete erinevate kinnisvaramaaklerite teenust korraga. Portaalides kuulutusi vaadates võime silmata ühte ja sama objekti, mis on siis sama hinnaga esindatud erinevate büroode poolt ning kus kõik justkui kalastavad võimalikku ostjat. Kas see on siis efektiivne müügistrateegia? Kaugeltki mitte, kuna väliselt võib paista, et kõik müüvad, siis tegelikkus on see, et mitte keegi ei müü. Kuna ühegi kinnisvaramaakleriga ei ole tahetud ennast siduda ning esinduslepingut sõlmida, siis tegelikkuses ei ole kellelgi motivatsiooni teha kulutusi antud objekti müümiseks ning piirdutakse vaid kinnisvaraportaalides kuulutamisega, lootes pimedale õnnele. Kui paljudele meist on naeratanud lotoõnn? Ütleme, et tõenäosus on üsna väike. Saan ka aru miks ei soovi paljud omanikud esinduslepinguid sõlmida kinnisvaramaakleritega. Põhjus on eelkõige selles, et kas on saadud mõni halb kogemus mõne mittemotiveeritud kinnisvaramaakleriga või siis kardetakse, et nüüd ei saa keegi teine enam ostjat tuua, kuna vaid see üks maakler on ainuesindaja. Võtmesõnaks siinkohal on see, et hea maakler teeb koostööd. See hõlmab koostööd kõikide teiste maakleritega ning oled alati valmis jagama oma vahendustasu sellega, kes teie poolt esindatud kinnisvarale ostja toob. Omanik seevastu ei pea kartma, et ta esinduslepinguga piirab potentsiaalsete müüjate ringi. Vastupidi, läbi selle ta just suurendab koostöös töötavate maakleritega võimalikku potentsiaalset ostjate ringi ning tõenäoliselt jõuab ka suht kerge vaevaga tulemusliku tehinguni. Seega, ärge kartke sõlmida kinnisvaramaakleriga ainuesinduslepingut, vaid võtke seda kui võimalust efektiivsemalt ja tulemuslikumalt oma kinnisvara müüa.

4. Maakler peab välja astuma oma mugavustsoonist. Enne maaklerivaliku tegemist küsige temalt, et kuidas ja milliste meetoditega ta plaanib teie objekti müüa ja turundada. Vaadake, kas tal on välja pakkuda mõni uudne, innovatiivne lähenemisviis, midagi sellist, mida varem pole proovitud või mille peale te ise poleks tulnud. Testige tema võimet käigu pealt leida just neid sinu kinnisvarale iseloomulikke nüansse või müügieeliseid, mida maakler kasutaks reklaamimisel potentsiaalsetele ostjatele. Hinnake ja kaaluge enne kui otsustate, kuna maakler kes vaid krabab omale lepinguid, kelle portfellis on 200-300 objekti ja enamgi veel, ei suuda arvatavasti kogu seda kuhja hallata. Seda enam, et kas ta üldse teab just teie objekti eripärasid, mida tuleks emotsioonidega edasi anda potentsiaalsetele ostjatele? Kas maakler juhib tähelepanu võimalustele ja eripäradele mida teie objekt ostjatele pakub, kas ta suudab müügiteksti juurde ka jutustada loo, mis tekitaks ostjas tunde, et just see on see, mida ta on elu aeg otsinud jne. Ühesõnaga, maakler peab välja astuma oma mugavustsoonist ja sinul kui müüjal on õigus seda nõuda, soovida ja hinnata. Maakler, kes seda kõike suudab ja enamgi veel, müüb suure täenäosusega teie kinnisvara kiiresti ka maha.

5. Maakler ei ole lihtsalt müüja, vaid su usaldusväärne partner ja sõber kõikides kinnisvaraküsimustes. Hea maakler tunneb teid läbi ja lõhki, ta teab teie soove, teie maitset, stiilitunnetust ja ka kiikse. Hea maakler on see, kellele te võite usaldada kinnisilmi oma eluaseme võtme, rääkida oma unistustest või arutada finantsküsimusi. Kinnisvaramaakleri ülesanne on olla nõustaja, konsultant, soovitaja, uurija, jurist, turundaja kuid ennekõike sinu kinnisvaraalane sõber. Keegi, kelle poole võid alati pöörduda, kes sind ära kuulab ning lahendusi leiab. Isegi kui teatud küsimus ei kuulu maakleri pädevusse, teab ta alati kedagi kes teab kedagi, kes teab kedagi, kes suudab antud situatsioonis abiks olla nii nõu kui jõuga ja lahendada kõik küsimused käigu pealt. Hea maakler ei ütle kunagi ei ja leiab alati aega nii teie kui ka teie poolt soovitatud klientide jaoks.

6. Maakler jääb sinuga ka edaspidi. Hea maakleri jaoks ei lõppe suhe oma kliendiga tehingu sõlmimisel, vaid jätkub ka edaspidi. On see siis uued tehingud tulevikus, võimalik abistamine ostetud vara renoveerimisel, müümisest saadud raha investeerimisel või niisama kokkusaamine tagasiside eesmärgil toimunud tehingust. Hea maakler on alati tulevikku suunatud mõtteviisiga, kellele on tähtis pikaaegne partnerlus ja kliendisuhe ka pärast tehingute toimumist.

Kinnisvaramaakleri valik peaks olema üks tähtsamaid valikuid objekti müümisel või ostmisel, kuna vaid läbi selle on realistlik saavutada parimat võimalikku lõpptulemust.

Minu nimi on Martin Koot ja olen Marmel Kinnisvara maakler ja partner. Maaklerina tegutsedes juhindun alati oma kliendi huvidest, tema soovidest, eripäradest ja ettepanekutest. Kinnisvara müügiprotsess ei ole kunagi olnud must ja valge, vaid vürtsitatud alati erinevate varjunditega. Sellest lähtudes koostan ma iga objekti müümiseks individuaalse turundus- ja müügiplaani, mis sobitub just antud konkreetse objekti eripäradega. Te ju võite osta omale mitu numbrit suurema standardse ülikonna, kuid alles peale rätsepaülikonna proovimist saate aru erinevustest.

Kinnisvaraturul ei positsioneeriks ma ennast kui maaklerit, vaid pigem kui kinnisvaraalast nõustajat. Olen teie esindaja, teie parem käsi õigete valikute tegemisel, teie giid juhatamaks teid õigele rajale, et teha oma elu suurimaid ja rahalises mõistes hinnalisemaid otsuseid. Kinnisvara soetamine või müümine on meie kõikide jaoks oluline verstapost, mille tulemusel soovitakse tunda headmeelt, rahulolu ja tunnet et olete teinud õige otsuse. Maaklerina on mu kohustus ja esmane ülesanne anda soovitusi, juhiseid ja nõu, erinevate objektide puuduste, ohtude, potentsiaali, turusituatsiooni kui ka tuleviku perspektiivide osas. Olen see, kes aitab täita teie unistusi, teie ammuseid sihtmärke ning teha parimaid valikuid.

Ärge kartke müüa ja osta kinnisvara läbi maakleri, kuna vaid nii hoiate kokku oma väärtuslikku aega ja lõppkokkuvõttes ka hulgaliselt raha.

Õigeid valikuid ja õnnestumisi soovides,

Martin Koot
Marmel Kinnisvara OÜ partner